1/

“NO FUTURE” NO FUTURE DM

graphic / 2009

Client_Art Center Ongoing
Art direction_Mayuko Tsunoda/Satoshi Hasegawa
Design_Satoshi Hasegawa
Photo_Kohsuke Higuchi