1/

MONOPURI VI

logo,graphic / 2012

Client_Koshin Planning
Art direction_Mayuko Tsunoda / Satoshi Hasegawa
Design_Satoshi Hasegawa
Photo_Kohsuke Higuchi