1/

YURIHIMURO VI

logo,graphic / 2017

Client_HIMURO DESIGN STUDIO
Art direction_Mayuko Tsunoda / Satoshi Hasegawa
Design_Satoshi Hasegawa