1/

FIVE VI

logo,graphic / 2013

Client_Gokayama Washi-no-Sato
Art direction_Mayuko Tsunoda / Satoshi Hasegawa
Design_Satoshi Hasegawa