1/

MEETS TAKEGAMI VI

logo,graphic / 2017

Client_Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd.
Art direction_Satoshi Hasegawa
Design_Satoshi Hasegawa